Робочий навчальний план

 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс № 70 «середня загальноосвітня школа –

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради

на 2020-2021 навчальний рік I ступінь

 Типова освітня програма для початкової школи з українською мовою навчання, затверджена наказом Міністерства освіти та науки України

від 21.03.2018 р. № 268, таблиця 2 (за Р.Б.Шиян). !-А клас

Назва освітньої галузі

Кількість годин

1 клас (українська мова навчання)

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

9

українська мова і література

7

іншомовна освіта(англійська)

2

Математична

4

Природнича

4

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Інформатична

Мистецька

2

Фізкультурна*

3

Разом:

19+3

Курс за вибором:                                                                                                     

 

Слухняні рученята

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

20

Фінансується

20+3

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс № 70 «середня загальноосвітня школа –

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради

на 2020-2021 навчальний рік I ступінь

 Типова освітня програма для початкової школи з українською мовою навчання, затверджена наказом Міністерства освіти та науки України

від 21.03.2018 р. № 268, таблиця 2 (за О.Я.Савченко) 2-А, 2-Б клас

Назва

освітньої галузі

Класи

Кількість годин

на рік

2 кл. (українська мова навчання)

Інваріантний складник

Мовно-літературна

 

350

Іншомовна

Математична

140

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

 

105

Технологічна

 

70

Інформатична

Мистецька

70

Фізкультурна*

105

Усього

840 (24)

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

Загальнорічна кількість навчальних годин

875 (25)

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

22/770 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

875

 


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс № 70 «середня загальноосвітня школа –

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради

на 2020-2021 навчальний рік I ступінь

 

 Типова освітня програма для початкової школи з українською мовою навчання, затверджена наказом Міністерства освіти та науки України

від 21.03.2018 р. № 268, таблиця 2 (за О.Я.Савченко)

3 клас

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс № 70 «середня загальноосвітня школа –

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради

                                                               на 2020-2021 навчальний рік I ступінь

Типова освітня програма для початкової школи з українською мовою навчання, затверджена наказом Міністерства освіти та науки України від 20.04.2018 року № 407

4 клас

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

4

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Мова навчання(російська)

 

 

5

Українська мова

 

 

4

Іноземна мова(англійська)

 

 

2

Математика

Математика

 

 

4

Природознавство

Природознавство

 

 

2

Суспільствознавство

Я у світі

 

 

1

Мистецтво

Мистецтво

 

 

1

Технології

Трудове навчання

 

 

1

Інформатика

 

 

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

 

 

1

Фізична культура**

 

 

3

Разом

 

 

22+3

Курс за вибором:

Фінансова абетка

 

 

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

 

 

23

Всього фінансується

 

 

26

 

 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти  «Навчально-виховний комплекс № 70

«середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад

(ясла – садок)» Дніпровської міської ради

на 2020-2021 навчальний рік  II ступінь

5, 6, 7-А, 7-Б, 8-А,8-Б, 9  - Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (5 - 9 клас), затвердженою наказом Міністерства освіти та науки України від 20.04.2018 року № 405, таблиця 2.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7-А

7-Б

8-А

8-Б

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

 

   2,5

 

    2

    2

2+1

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова(англійська)

3

3

2

2

2+0,5

2+

0,5

2+

0,5

Мова корінного народу, національної меншини (російська)

3

3

3,5

3,5

2

2

2

Інтегрований курс «Література» (корінного народу, національної меншини та зарубіжна)

2

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія  України

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

1

 

 

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

 

 

 

Мистецтво

-

-

-

-

1

1

1

Математика

Математика

4+

0,5

4+

0,5

4+

0,5

 

4+

0,5

 

-

-

-

Алгебра

 

 

 

 

2+0,5

2+0,5

2+0,5

Геометрія

 

 

 

 

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

2

-

-

-

-

-

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

-

-

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

3

3

Разом

26,5+3+0,5

26,5+3+0,5

29+

3+1

29+

3+1

29,5+3+2

29,5+

3+2

31+

3+1

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

0,5

0,5

1

1

2

2

2

Курс за вибором

 

 

 

 

 

 

 

Українознавство

 

 

 

 

 

 

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

31

31

33

33

33

Фінансується

27+3

27+3

30+3

30+3

31,5+3

31,5+3

33+3

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти  «Навчально-виховний комплекс № 70

«середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад

(ясла – садок)»

Дніпровської міської ради

на 2020-2021 навчальний рік  II ступінь

6 клас - Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, наказ МОН України № 627 від 12.06.2018 року « Про затвердження типової освітньої програми спеціальних  закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» (таблиця 17 до Типової освітньої програми навчального плану  спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою для дітей із затримкою психічного розвитку)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6

Мови і літератури

Російська мова

3

Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)

1

Українська мова

2

Українська література

1

Іноземна мова(англійська)

2

Суспільство-знавство

Історія  України

1

Всесвітня історія

-

Основи правознавства

-

Математика

Математика

4

Алгебра

-

Геометрія

-

Природознавство

Природознавство

2

Біологія

-

Географія

-

Хімія

-

Фізика

-

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Мистецтво

-

Технології

Трудове навчання

2

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Фізична культура**

2

Разом

24

Корекційно-розвиткові заняття:

Корекція розвитку

 

3

Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації:

Українська мова

 

 

1

Гранично допустиме навантаження

25

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 70

«середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)» Дніпровської міської ради на 2020-2021 навчальний рік III ступінь

10 клас - Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (10-11 клас), затвердженою наказом Міністерства освіти та науки  України від 20.04.2018 року № 408, таблиця 2,3, економічний профіль.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

11 клас

Економічний профіль

Базові предмети

 

28

Українська мова

 

2

Українська література

 

2

Іноземна мова (англійська)

 

2

Зарубіжна література (Література. Інтегрований курс)

 

1

Мова і література корінного народу, національної меншини (російська)

 

2

Історія України

 

1,5

Всесвітня історія

 

1

Громадянська освіта:     Правознавство

                                         Економіка

 

0

0+3

Алгебра  і початки аналізу

 

2+1

Геометрія

 

1+1

Біологія  і екологія

 

2

Географія

 

1

Фізика  і астрономія

 

4

Хімія

 

2

Фізична культура

 

3

Захист Вітчизни

 

1,5

Вибірково-обов'язкові предмети:

Інформатика

Технології

 

 

 

3:

1,5

1,5

Разом

 

28+3+5

Додаткові години на профільні предмети, індивідуальні заняття:

 

7

Додаткові  години на профільні  предмети

 

5

Індивідуальні заняття:   Алгебра

 

1

Курс за вибором: Фінансова грамотність

 

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

 

33

Всього фінансується

 

38


 

 

 

 

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум


----------------------------------------------------

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання