Моніторинг якості освіти КЗО «НВК №70» ДМР

Моніторинг якості освіти за 2018-2019 навчальний рік:

  Результати  державної  підсумкової атестації випускників 9- а класу (додаток №1).

 У порівнянні  з річним оцінюванням показник якості знань учнів 9-а класів з навчальних предметів, винесених для проходження ДПА наступний:

-         з української мови учнів 9 кл. (вчителі Якубчук Н.П., Багатикова Т.О..)  показник якості збільшився на 23%;

-         з математики учнів 9 кл. (вчитель Одарич Н.Г.) показник якості  збільшився на 10 %;

-         з російської мови  учнів 9 кл. показник якості знань збільшився на 12% (вчитель Наказіна Н.І.).

Результати державної підсумкової атестації (у формі ЗНО)  випускників  11 класу (додаток 2). Учні проходили ДПА (ЗНО) з наступних навчальних предметів:

-         української мови та літератури (вчителі Якубчук Н.П., Багатикова Т.О.) показник якості  - 12 %;

-         історія України (вчитель Іванов М.М.) показник якості -  20 %;

-         біологія (вчитель Товстолєс Л.В.) показник якості  - 17 %;

-         математика (вчитель Одарич Н.Г.) показник якості  - 27 %;

-         географія (вчитель Карначова І.В.) показник якості  - 0 %;

-         англійська мова (вчитель Ганзуленко О.В.) показник якості  -  40 %.

-         Хімія (вчитель Товстолєс Л.В.) показник якості  – 0 %

За результатами успішності учнів 2-11-х кл.  2018-2019 н.р. серед учнів 2-11-х класів (277 учнів) високий рівень знань показали 20 учнів/7,2%, достатній рівень – 95 учнів/34 %, середній рівень навчальний досягнень -140 учнів/ 50,5 %, низький рівень знань – 22 учні/8%. Показник якості знань учнів 2-11 класів по закладу склав – 115 учнів/41,5 %.

Результати навчальних досягнень учнів 2-11 класів за 2019-2020 навчальний рік:

Клас/бали

1-3

4-6

7-9

10-11

Якість успішності в %

2

0

15

10

5

50

3

0

6

21

4

80

0

7

11

4

68

1

9

6

3

42

2

9

13

0

54

3

14

4

0

19

6

1

13

6

3

39

7

0

9

14

0

61

8

6

22

3

0

10

9

4

21

4

1

17

11

5

15

3

0

12

Всього:

22

140

95

20

41,5

 

Порівняно з 2017-2018 р. у звітному році показник якості знань учнів зменшився на  5,8% -  з 47,3% на 41,5% .

 

 

Моніторинг якості освіти

• Основні етапи

моніторингового дослідження

Ø              Підготовчий

1.   Мета

2.   Об'єкт

3.   Коло учасників

4.   Становлення термінів

5.   Вивчення нормативних документів

6.   Вивчення критеріїв та показників оцінювання

 

Ø            Практичний

1.   Збір інформації

2.   Пошук слабкої ланки

3.   Обробка результатів

 

Ø               Підсумковий

1.    Узагальнення статистичної інформації

2.    Висновки спрямовані на усунення проблеми

3.    Підготовка рекомендацій  щодо колекційної роботи

4.    Прийняття управлінських рішень

• Мета моніторингового дослідження

1.   Відстеження результатів навчальної діяльності учнів, досягнення ними державного освітнього стандарту

2.   Експертиза рівня педагогічної та управлінської майстерності педагогічних кадрів

3.   Прогнозування розвитку школи на підставі отриманої інформації

4.   Вирішення управлінських завдань

5.   Оцінювання інноваційної діяльності , її ефективності

• Об'єкт моніторингового дослідження

Професійна педагогічна майстерність вчителів

• Коло учасників

Всі педагогічні працівники закладу

 

• Методи, що використовуються

для забезпечення якісного, об’єктивного,

 надійного результату моніторингу

 

—           Метод спостереження : найдоступніший спосіб збору інформації. Його мають здійснювати кілька учасників моніторингу

—           Метод анкетування: дозволяє вивчити схильності, зв’язки оцінні судження досліджуваних. Проводимо письмово або за допомогою комп’ютера

—           Метод бесіди: зобов’язує прислухатись до думок, суджень суб’єктів моніторингу, щоб правильно визначити суть проблеми

—           Метод соціометричного вибору: допомагає проникнути у взаємини досліджуваного колективу, виявити різні мікрогрупи

—           Метод ранжування: розташування даних за значимістю

• Моніторинг

професійної педагогічної майстерності

1.   Кадри

2.   Атестація

3.   Курсова перепідготовка

4.   Самоосвіта

5.   Участь у конкурсах

6.   Моніторинг якості роботи вчителів

7.   Інноваційна діяльність

8.   Експериментальні дослідження

У закладі створюється картотека обліку методичної діяльності кожного вчителя, заповнюється картка обліку методичної діяльності кожного вчителя.

На підставі комплексної оцінки буде визначено результативність роботи  кожного вчителя, проранжовано діяльність ШМО, побудовані графіки та діаграми роботи вчителів. На підставі моніторингу будуть узагальнені результати роботи вчителя порівнюються з результатами інших років, а також виявляється динаміка професійного зростання.

За результатами рейтингу планується індивідуальна робота та робота за диференційованими групами. Поділ учителів на групи дасть можливість скласти карту саморозвитку, що в подальшому буде сприяти переходу педагогів з однієї групи в іншу.

Рівень педагогічної майстерності визначається за такими орієнтовними параметрами: безперервна освіта (методологічна грамотність, наявність знань з теорії і практики навчання учнів, розвиток фахових умінь), моделювання та проведення уроків відповідно до реалізації принципів особистісно орієнтованого навчання, документальне оформлення діяльності, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, громадська активність.

Аналіз їх результативності за рейтинговою таблицею педагогів школи сприятиме організації методичної роботи за даним напрямом:

- для вчителів з низьким та середнім рівнем профкомпетентності: допомога у формуванні мотивів саморозвитку;

- із достатнім рівнем: розвиток готовності до самоосвітньої діяльності через участь у реалізації інноваційних проектів;

- із високим рівнем: моделювання самоосвітніх програм, керівництво одним із підрозділів методичної роботи.

За таких умов моніторинг створює ситуацію, за якої сам учитель зацікавлений у належній, об'єктивній оцінці власної праці, визначенні шляху професійного зростання, пошуку нових технологій, проходженні курсів підвищення кваліфікації та відвідування відкритих уроків колег. Результати педагогічного моніторингу враховуються при атестації вчителя.
lorem

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

День відкритих дверей онлайн Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


----------------------------------------------------

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання