Комунальний заклад освіти НВК № 70

 







----------------------------------------------------

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Тимчасовий порядок освітнього процесу в період карантину

 

Коронавірусна хвороба COVID-19

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У КЗО «НВК № 70» ДМР

на 2021-2022 н.р.

В ПЕРІОД КАРАНТИНУ

В ЗВ'ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНОВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (СОVID19).

 

1.Загальні положення

         Дане положення розроблено відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», на виконання доручення Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля від 19.01.2021 № 34910/0/1-21 щодо особливостей організації навчання у закладах освіти в 2021/2022 н.р. з урахуванням можливих загроз, пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  з метою впорядкованого відновлення освітнього процесу в приміщенні закладу, підтримання безпеки санітарного стану закладу, дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни та уникнення масових скупчень,забезпечення здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу.

 

 1. Контрольно-пропускний режим - сукупність заходів і правил, що запобігають утворенню скупчення учасників освітнього процесу. Виконання вимог, що визначаються даним Положенням, є обов’язковим для працівників, які постійно або тимчасово працюють, здобувачів освіти та їх батьків, юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території закладу. З метою ознайомлення відвідувачів з пропускним режимом і правилами поведінки це Положення розміщується на інформаційних стендах у приміщенні закладу освіти та на офіційному веб-сайті.

 

 1. Контрольно-пропускний режим для здобувачів освіти.

2.1.1. Організований гнучкий доступ до закладу, щоб не було скупчення учасників освітнього процесу (задіюються всі можливі входи в приміщення закладу).

 

2.1.2. Учні закладу освіти проходять у будівлю через центральний вхід та евакуаційні входи.

 

2.1.3. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим.

2.1.4. На вході до всіх приміщень закладу організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця дня обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо).

2.1.5. Початок навчальних занять о 8:00.  

2.1.6. Учні зобов’язані дотримуватися розробленому складеному  графіку , за яким відбувається допуск здобувачів освіти до закладу.

2.1.7. Обов’язково дотримуватися маршрутам руху  по школі .

 

2.1.8. Виходити за територію закладу освіти учням до закінчення освітнього процесу дозволяється лише на підставі заяви батьків та дозволу класного керівника, медичної сестри або представника адміністрації.

2.1.9. Учні, які відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються до занять згідно з розкладом, у супроводі відповідального керівника, тренера, вчителя.

2.1.10. Під час канікул здобувачі освіти допускаються до приміщень закладу освіти згідно з планом заходів з учнями на канікулах, затвердженим директором.

2.1.11. Учні мають право знаходитися в будівлі закладу освіти після уроків або позаурочних заходів у присутності педагогічних працівників.

 1. Контрольно-пропускний режим для працівників закладу освіти.

2.2.1. Черговий адміністратор, черговий учитель, медична сестра та технічний персонал приходять на роботу не пізніше 7:50

2.2.2. Допуск до роботи всіх працівників здійснюється за умови:

- використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в у тому числі виготовлених самостійно). Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом;

- після проведення термометрії безконтактним термометром працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2° C не повинні допускатися на робоче місце.

2.2.3. Учителі закладу освіти приходять на роботу не пізніше ніж за 15 хвилин до свого першого уроку.

2.3.4. Учителі початкових класів приходять із розрахунку часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу та супроводу їх до класу (згідно графіку ).

2.3.5. Учителі перших класів приходять із розрахунку часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу та супроводу їх до класу (згідно графіку ).

2.3.6. По закінченні занять вчителі початкових класів передають дітей батькам (особам, що їх замінюють), які їх зустрічають.

2.3. Контрольно-пропускний режим для батьків (законних представників) здобувачів освіти.

2.3.1. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю (вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора).

 

2.3.2. Прохід батьків (осіб, які їх замінюють) у заклад освіти з особистих питань до адміністрації можливий за умови попередньої домовленості/запису з представниками адміністрації, про що чергового інформують заздалегідь. У випадках незапланованого приходу батьків (осіб, які їх замінюють) учнів, черговий з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю тільки з дозволу адміністрації (вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора).

2.4.Контрольно-пропускний режим для відвідувачів закладу освіти.

2.4.1. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора.

2.4.2. Відвідувачі проходять в будівлю через центральний вхід та запасні входи. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують заклад освіти за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує повноваження, за погодженням з адміністрацією закладу освіти та записом в «Журналі обліку відвідувачів».

2.4.3. Посадові особи, які прибули з перевіркою, пропускаються при пред’явленні службового посвідчення з обов’язковим повідомленням адміністрації та відповідною реєстрацією у «Візитаційній книзі».

 1. Вимоги щодо організації освітнього процесу

3.1. Запровадити гнучку структуру  2021-2022 навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації (додаток). 

3.2. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти - проведення педагогічних рад, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо).

3.3. Педагогічний склад закладу кожного дня  перед початком занять зобов’язаний провести опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я.

3.4. З метою уникнення масових скупчень учнів початок занять для    2-4 класів розпочинати з 8:00, для 5-9 класів – з 8:00 (згідно розкладу уроків на 2021-2022 н.р.)

3.5. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами мінімізувати, зокрема, шляхом проведення занять у постійно  закріплених за класами кабінетах, окрім вивчення тих предметів, які передбачають  поділ на групи : інформатика.

3.6. З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання використовувати великі приміщення (зокрема, актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання)

3.7. За сприятливих погодних умов забезпечити проведення занять з окремих предметів (фізична культура, основи здоров’я, природа, музичне мистецтво, трудове навчання, біологія, географія)  на відкритому повітрі.

3.8.Варіативну складову не вносити у розклад занять у 2021-2022 н.р.

3.9. Вчителям-предметникам на початку нового 2021-2022 навчального року виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким учні оволодівали наприкінці навчального року 2020-2021  під час карантинних обмежень самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання, визначити необхідність організації повторення цього матеріалу, спланувати та організувати систематизацію та узагальнення навчального матеріалу, актуалізацію окремих тем, передбачити визначення диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу учнями тощо.

3.10. Вчителям - предметникам уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями: рекомендуємо зменшити кількість комунікаційних вправ, уникати групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо.

3.11. Запропонувати батькам учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування в закладах освіти (особам із хронічними легеневими хворобами; особам, які мають розлади імунної системи; особам із захворюванням на цукровий діабет тощо), продовжити навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) або дистанційна форми здобуття освіти).

3.12. Класні керівники повинні ознайомити учнів та їх батьків або інших законних представників (далі - батьки) про правила організації освітнього процесу, відвідування закладу освіти та перебування в ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19).

3.13. Спілкування педагогічних працівників із батьками здійснювати переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку.

 

 1. Вимоги до організації харчування

 

4.1.Розробити графік харчування, враховуючи  забезпечення соціальної дистанції (додаток)

4.2. Заборонити організацію мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» та шляхом самообслуговування.

4.3. При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

4.4.  Бракеражній шкільній комісії щоденно тримати на контролі:

4.4.1. Забезпечення усіма працівниками харчоблоку засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні), не пов'язаних між собою. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника.

4.4.2. Забезпечення працівника їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками.

4.4.3. Забезпечення умов для дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук). антисептичні засоби для обробки рук, тощо.

4.4.4. Організацію питного режиму учнів, зокрема із використанням індивідуального або одноразового посуду.

4.4.5. Організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів.

 

5. Роботу груп подовженого дня у закладі загальної середньої освіти забезпечується з дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України, та цими Рекомендаціями.

 

6. Під час створення умов для здобуття позашкільної освіти (організації роботи гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань) на базі закладу освіти перебування в них учнів і педагогічних працівників забезпечується з дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України, та цими Рекомендаціями. 

 

Що робити, якщо у члена моєї сім’ї проявляються симптоми?

        Якщо у вас або у вашої дитини спостерігається підвищення температури, кашель або утруднене дихання, вам слід  негайно  звернутися за медичною  допомогою.  Якщо  ви їздили в регіони, де виявлено  випадки інфікування COVID-19,  або  якщо  ви  були в тісному  контакті з тими,  хто  приїхав  з одного з  цих  регіонів і  має  респіраторні симптоми,  подумайте  про те, щоб повідомити  свого  лікаря  про це заздалегідь.

 

Що робити, якщо у моєї дитини проявляються симптоми COVID-19?

Зверніться до лікаря, але пам’ятайте, що в Північній півкулі нині сезон грипу, і симптоми COVID-19 (такі, як кашель

або лихоманка), можуть бути схожими на симптоми грипу або звичайної застуди – захворювань, які трапляються

набагато частіше.

Продовжуйте дотримуватися гігієни рук, як-от регулярно мийте руки, кашлевого етикету, дотримуйтесь графіку 

вакцинації для вашої дитини, щоб ваша дитина була захищена від вірусів та бактерій, які викликають інші

захворювання.

Як і у випадку з іншими респіраторними інфекціями, такими як грип, якщо у вас або вашої дитини є симптоми, негайно звертайтеся до лікаря і намагайтеся уникати відвідування громадських місць (робоче місце, школа, громадський транспорт), щоб вірус не поширювався на інших.

Як найкращим чином мити руки?

Крок 1: Намочіть руки проточною водою

Крок 2: Нанесіть достатньо мила на мокрі руки

Крок 3: Протріть всі поверхні рук, включаючи тильну сторону рук, між пальцями та під нігтями – принаймні 20 секунд

Крок 4: Ретельно промийте руки проточною водою

Крок 5: Висушіть руки чистою тканиною або рушником одноразового використання.

Мийте руки часто, особливо перед їжею; після прочищення носа, кашлю або чхання; та після туалету.

Якщо мило та вода недоступні, використовуйте дезінфікуючий засіб, що містить щонайменше 60% спирту.

Якщо руки помітно забруднені, обов’язково мийте їх з милом.

Як поширюється COVID-19?

 

         Вірус  передається повітряно-крапельним  шляхом,  зокрема,  через кашель  і  чхання  а  також  торкання поверхонь,

забруднених  вірусом.  COVID-19  може  жити на  поверхнях  протягом  декількох  годин,  але прості   дезінфікуючі  засоби  

можуть  його  вбити.    

Які симптоми коронавірусу?

            Симптоми  можуть  включати   підвищення  температури,  кашель  і  задишку.  У  більш  важких  випадках інфекція  може викликати  пневмонію  або  утруднення  дихання. У  деяких  випадках  захворювання  може  бути смертельним. Ці симптоми схожі на грип або звичайну застуду, які зустрічаються набагато частіше, ніж COVID-19. Ось чому для підтвердження інфікування людини COVID-19 необхідно провести  тестування.  Важливо пам’ятати, що ключові заходи профілактики однакові: часте миття рук та  кашлевий етикет (прикривайте рот та ніс при кашлі чи чханні зігнутим ліктем або серветкою, а потім викидайте серветку у смітник, що закривається кришкою). Також існує вакцина проти грипу – тому дотримуйтесь графіку вакцинації для себе та дитини.

Що таке «новий» коронавірус?

Новий коронавірус (CoV) – це новий штам коронавірусу.

Захворювання, спричинене новим коронавірусом, вперше було виявлене у Вухані, Китай, та отримало назву

коронавірусного захворювання 2019 (COVID-19). «CO» означає corona (корона), «VI» – virus (вірус) та «D» – disease 

(захворювання). Раніше це захворювання називали «новим коронавірусом 2019 року» або 2019-nCoV.

COVID-19 – це новий вірус, пов’язаний із тим же сімейством вірусів, що  і гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ)

та деякі типи звичайної застуди.  

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАВЧАННЯ НА КАРАНТИНІ

У доступі – запис вебінару “COVID-19 і школа: що важливо знати директорам і вчителям”. Вебінар – частина кампанії “Школо, ми готові”, яку реалізує МОН спільно з ЮНІСЕФ за підтримки USAID та ГС “Освіторія”, щоб проінформувати вчителів і адміністраторів шкіл, учнів та батьків про правила та умови безпечного навчання в умовах пандемії COVID-19.

 • Що потрібно знати освітянам, щоб подбати про учнів і себе в умовах пандемії, яких правил дотримуватися, щоб зменшити ризик зараження на COVID-19 та інші інфекції – про це розказала медична експертка ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова. 

 • Як можна донести необхідну інформацію дітям різного віку, як випрацювати спільні правила гігієни та безпеки – корисну інформацію про це надала Валерія Якушко, розробниця інтерактивного уроку про протидію COVID-19.

Відеозапис вебінару можна подивитись на Facebook-сторінках ЮНІСЕФ в Україні та Освіторії

 

Також нагадуємо, що в доступі – матеріали, які розробили МОН та ЮНІСЕФ у межах кампанії “Школо, ми готові”. 

 • Постери з правилами респіраторної гігієни, рекомендаціями щодо безпечних умов та особливостями різних форматів навчання.

 • Корисні матеріали для директорів, учителів та батьків.

 • Інформація про особливості навчального року 2020/2021.

 • Відповіді на найпоширеніші запитання.

 • Матеріали для спеціального уроку, присвяченого правилам безпечного навчання під час карантину.

Матеріали допоможуть адаптуватись до змін і не забувати правила навчання в безпечних умовах. Усі вони доступні за посиланням mon-covid19.info/schools
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коронавірусна хвороба COVID-19

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У КЗО «НВК № 70» ДМР

на 2021-2022 н.р.

В ПЕРІОД КАРАНТИНУ

В ЗВ'ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ КОРОНОВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (СОVID19).

 

1.Загальні положення

         Дане положення розроблено відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», на виконання доручення Прем'єр-міністра України Д. Шмигаля від 19.01.2021 № 34910/0/1-21 щодо особливостей організації навчання у закладах освіти в 2021/2022 н.р. з урахуванням можливих загроз, пов'язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  з метою впорядкованого відновлення освітнього процесу в приміщенні закладу, підтримання безпеки санітарного стану закладу, дотримання принципів соціального дистанціювання, правил гігієни та уникнення масових скупчень,забезпечення здоров’я і безпеки учасників освітнього процесу.

 

 1. Контрольно-пропускний режим - сукупність заходів і правил, що запобігають утворенню скупчення учасників освітнього процесу. Виконання вимог, що визначаються даним Положенням, є обов’язковим для працівників, які постійно або тимчасово працюють, здобувачів освіти та їх батьків, юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території закладу. З метою ознайомлення відвідувачів з пропускним режимом і правилами поведінки це Положення розміщується на інформаційних стендах у приміщенні закладу освіти та на офіційному веб-сайті.

 

 1. Контрольно-пропускний режим для здобувачів освіти.

2.1.1. Організований гнучкий доступ до закладу, щоб не було скупчення учасників освітнього процесу (задіюються всі можливі входи в приміщення закладу).

 

2.1.2. Учні закладу освіти проходять у будівлю через центральний вхід та евакуаційні входи.

 

2.1.3. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим.

2.1.4. На вході до всіх приміщень закладу організовуються місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця дня обробки рук позначаються яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка, тощо).

2.1.5. Початок навчальних занять о 8:00.  

2.1.6. Учні зобов’язані дотримуватися розробленому складеному  графіку , за яким відбувається допуск здобувачів освіти до закладу.

2.1.7. Обов’язково дотримуватися маршрутам руху  по школі .

 

2.1.8. Виходити за територію закладу освіти учням до закінчення освітнього процесу дозволяється лише на підставі заяви батьків та дозволу класного керівника, медичної сестри або представника адміністрації.

2.1.9. Учні, які відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи, допускаються до занять згідно з розкладом, у супроводі відповідального керівника, тренера, вчителя.

2.1.10. Під час канікул здобувачі освіти допускаються до приміщень закладу освіти згідно з планом заходів з учнями на канікулах, затвердженим директором.

2.1.11. Учні мають право знаходитися в будівлі закладу освіти після уроків або позаурочних заходів у присутності педагогічних працівників.

 1. Контрольно-пропускний режим для працівників закладу освіти.

2.2.1. Черговий адміністратор, черговий учитель, медична сестра та технічний персонал приходять на роботу не пізніше 7:50

2.2.2. Допуск до роботи всіх працівників здійснюється за умови:

- використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в у тому числі виготовлених самостійно). Усі працівники закладу забезпечуються засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т. ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника. Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом;

- після проведення термометрії безконтактним термометром працівники із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2° C не повинні допускатися на робоче місце.

2.2.3. Учителі закладу освіти приходять на роботу не пізніше ніж за 15 хвилин до свого першого уроку.

2.3.4. Учителі початкових класів приходять із розрахунку часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу та супроводу їх до класу (згідно графіку ).

2.3.5. Учителі перших класів приходять із розрахунку часу, необхідного для зустрічі дітей біля входу та супроводу їх до класу (згідно графіку ).

2.3.6. По закінченні занять вчителі початкових класів передають дітей батькам (особам, що їх замінюють), які їх зустрічають.

2.3. Контрольно-пропускний режим для батьків (законних представників) здобувачів освіти.

2.3.1. Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю (вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора).

 

2.3.2. Прохід батьків (осіб, які їх замінюють) у заклад освіти з особистих питань до адміністрації можливий за умови попередньої домовленості/запису з представниками адміністрації, про що чергового інформують заздалегідь. У випадках незапланованого приходу батьків (осіб, які їх замінюють) учнів, черговий з’ясовує мету їх приходу і пропускає в будівлю тільки з дозволу адміністрації (вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора).

2.4.Контрольно-пропускний режим для відвідувачів закладу освіти.

2.4.1. Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора.

2.4.2. Відвідувачі проходять в будівлю через центральний вхід та запасні входи. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують заклад освіти за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документу, що засвідчує повноваження, за погодженням з адміністрацією закладу освіти та записом в «Журналі обліку відвідувачів».

2.4.3. Посадові особи, які прибули з перевіркою, пропускаються при пред’явленні службового посвідчення з обов’язковим повідомленням адміністрації та відповідною реєстрацією у «Візитаційній книзі».

 1. Вимоги щодо організації освітнього процесу

3.1. Запровадити гнучку структуру  2021-2022 навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації (додаток). 

3.2. Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти - проведення педагогічних рад, конкурсних комісій, конференцій трудового колективу тощо).

3.3. Педагогічний склад закладу кожного дня  перед початком занять зобов’язаний провести опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я.

3.4. З метою уникнення масових скупчень учнів початок занять для    2-4 класів розпочинати з 8:00, для 5-9 класів – з 8:00 (згідно розкладу уроків на 2021-2022 н.р.)

3.5. Пересування здобувачів освіти між навчальними кабінетами мінімізувати, зокрема, шляхом проведення занять у постійно  закріплених за класами кабінетах, окрім вивчення тих предметів, які передбачають  поділ на групи : інформатика.

3.6. З метою забезпечення соціальної дистанції під час навчання використовувати великі приміщення (зокрема, актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання)

3.7. За сприятливих погодних умов забезпечити проведення занять з окремих предметів (фізична культура, основи здоров’я, природа, музичне мистецтво, трудове навчання, біологія, географія)  на відкритому повітрі.

3.8.Варіативну складову не вносити у розклад занять у 2021-2022 н.р.

3.9. Вчителям-предметникам на початку нового 2021-2022 навчального року виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким учні оволодівали наприкінці навчального року 2020-2021  під час карантинних обмежень самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання, визначити необхідність організації повторення цього матеріалу, спланувати та організувати систематизацію та узагальнення навчального матеріалу, актуалізацію окремих тем, передбачити визначення диференційованих навчальних завдань з урахуванням рівня засвоєння попереднього матеріалу учнями тощо.

3.10. Вчителям - предметникам уникати організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями: рекомендуємо зменшити кількість комунікаційних вправ, уникати групових ігор, що передбачають тактильний контакт, проводити ранкові зустрічі із дотриманням соціальної дистанції, за можливості, на свіжому повітрі тощо.

3.11. Запропонувати батькам учнів, які належать до категорій, яким не рекомендовано перебування в закладах освіти (особам із хронічними легеневими хворобами; особам, які мають розлади імунної системи; особам із захворюванням на цукровий діабет тощо), продовжити навчання за формами здобуття освіти, що максимально відповідають потребам їхнього захисту та безпеки (наприклад, педагогічний патронаж, екстернатна, сімейна (домашня) або дистанційна форми здобуття освіти).

3.12. Класні керівники повинні ознайомити учнів та їх батьків або інших законних представників (далі - батьки) про правила організації освітнього процесу, відвідування закладу освіти та перебування в ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби (СОVID-19).

3.13. Спілкування педагогічних працівників із батьками здійснювати переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв'язку.

 

 1. Вимоги до організації харчування

 

4.1.Розробити графік харчування, враховуючи  забезпечення соціальної дистанції (додаток)

4.2. Заборонити організацію мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» та шляхом самообслуговування.

4.3. При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

4.4.  Бракеражній шкільній комісії щоденно тримати на контролі:

4.4.1. Забезпечення усіма працівниками харчоблоку засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу на харчоблоці їдальні), не пов'язаних між собою. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну - безпосередньо на робочому місці працівника.

4.4.2. Забезпечення працівника їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, засобами індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або захисним щитком, одноразовими рукавичками.

4.4.3. Забезпечення умов для дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук). антисептичні засоби для обробки рук, тощо.

4.4.4. Організацію питного режиму учнів, зокрема із використанням індивідуального або одноразового посуду.

4.4.5. Організацію централізованого збору використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією згідно з укладеними угодами на вивіз твердих побутових відходів.

 

5. Роботу груп подовженого дня у закладі загальної середньої освіти забезпечується з дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України, та цими Рекомендаціями.

 

6. Під час створення умов для здобуття позашкільної освіти (організації роботи гуртків, секцій, клубів, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднань) на базі закладу освіти перебування в них учнів і педагогічних працівників забезпечується з дотриманням правил згідно з Тимчасовими рекомендаціями щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби (СОVID-19), затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України, та цими Рекомендаціями. 

 

Що робити, якщо у члена моєї сім’ї проявляються симптоми?

        Якщо у вас або у вашої дитини спостерігається підвищення температури, кашель або утруднене дихання, вам слід  негайно  звернутися за медичною  допомогою.  Якщо  ви їздили в регіони, де виявлено  випадки інфікування COVID-19,  або  якщо  ви  були в тісному  контакті з тими,  хто  приїхав  з одного з  цих  регіонів і  має  респіраторні симптоми,  подумайте  про те, щоб повідомити  свого  лікаря  про це заздалегідь.

 

Що робити, якщо у моєї дитини проявляються симптоми COVID-19?

Зверніться до лікаря, але пам’ятайте, що в Північній півкулі нині сезон грипу, і симптоми COVID-19 (такі, як кашель

або лихоманка), можуть бути схожими на симптоми грипу або звичайної застуди – захворювань, які трапляються

набагато частіше.

Продовжуйте дотримуватися гігієни рук, як-от регулярно мийте руки, кашлевого етикету, дотримуйтесь графіку 

вакцинації для вашої дитини, щоб ваша дитина була захищена від вірусів та бактерій, які викликають інші

захворювання.

Як і у випадку з іншими респіраторними інфекціями, такими як грип, якщо у вас або вашої дитини є симптоми, негайно звертайтеся до лікаря і намагайтеся уникати відвідування громадських місць (робоче місце, школа, громадський транспорт), щоб вірус не поширювався на інших.

Як найкращим чином мити руки?

Крок 1: Намочіть руки проточною водою

Крок 2: Нанесіть достатньо мила на мокрі руки

Крок 3: Протріть всі поверхні рук, включаючи тильну сторону рук, між пальцями та під нігтями – принаймні 20 секунд

Крок 4: Ретельно промийте руки проточною водою

Крок 5: Висушіть руки чистою тканиною або рушником одноразового використання.

Мийте руки часто, особливо перед їжею; після прочищення носа, кашлю або чхання; та після туалету.

Якщо мило та вода недоступні, використовуйте дезінфікуючий засіб, що містить щонайменше 60% спирту.

Якщо руки помітно забруднені, обов’язково мийте їх з милом.

Як поширюється COVID-19?

 

         Вірус  передається повітряно-крапельним  шляхом,  зокрема,  через кашель  і  чхання  а  також  торкання поверхонь,

забруднених  вірусом.  COVID-19  може  жити на  поверхнях  протягом  декількох  годин,  але прості   дезінфікуючі  засоби  

можуть  його  вбити.    

Які симптоми коронавірусу?

            Симптоми  можуть  включати   підвищення  температури,  кашель  і  задишку.  У  більш  важких  випадках інфекція  може викликати  пневмонію  або  утруднення  дихання. У  деяких  випадках  захворювання  може  бути смертельним. Ці симптоми схожі на грип або звичайну застуду, які зустрічаються набагато частіше, ніж COVID-19. Ось чому для підтвердження інфікування людини COVID-19 необхідно провести  тестування.  Важливо пам’ятати, що ключові заходи профілактики однакові: часте миття рук та  кашлевий етикет (прикривайте рот та ніс при кашлі чи чханні зігнутим ліктем або серветкою, а потім викидайте серветку у смітник, що закривається кришкою). Також існує вакцина проти грипу – тому дотримуйтесь графіку вакцинації для себе та дитини.

Що таке «новий» коронавірус?

Новий коронавірус (CoV) – це новий штам коронавірусу.

Захворювання, спричинене новим коронавірусом, вперше було виявлене у Вухані, Китай, та отримало назву

коронавірусного захворювання 2019 (COVID-19). «CO» означає corona (корона), «VI» – virus (вірус) та «D» – disease 

(захворювання). Раніше це захворювання називали «новим коронавірусом 2019 року» або 2019-nCoV.

COVID-19 – це новий вірус, пов’язаний із тим же сімейством вірусів, що  і гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ)

та деякі типи звичайної застуди.  

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАВЧАННЯ НА КАРАНТИНІ

У доступі – запис вебінару “COVID-19 і школа: що важливо знати директорам і вчителям”. Вебінар – частина кампанії “Школо, ми готові”, яку реалізує МОН спільно з ЮНІСЕФ за підтримки USAID та ГС “Освіторія”, щоб проінформувати вчителів і адміністраторів шкіл, учнів та батьків про правила та умови безпечного навчання в умовах пандемії COVID-19.

 • Що потрібно знати освітянам, щоб подбати про учнів і себе в умовах пандемії, яких правил дотримуватися, щоб зменшити ризик зараження на COVID-19 та інші інфекції – про це розказала медична експертка ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова. 

 • Як можна донести необхідну інформацію дітям різного віку, як випрацювати спільні правила гігієни та безпеки – корисну інформацію про це надала Валерія Якушко, розробниця інтерактивного уроку про протидію COVID-19.

Відеозапис вебінару можна подивитись на Facebook-сторінках ЮНІСЕФ в Україні та Освіторії

 

Також нагадуємо, що в доступі – матеріали, які розробили МОН та ЮНІСЕФ у межах кампанії “Школо, ми готові”. 

 • Постери з правилами респіраторної гігієни, рекомендаціями щодо безпечних умов та особливостями різних форматів навчання.

 • Корисні матеріали для директорів, учителів та батьків.

 • Інформація про особливості навчального року 2020/2021.

 • Відповіді на найпоширеніші запитання.

 • Матеріали для спеціального уроку, присвяченого правилам безпечного навчання під час карантину.

Матеріали допоможуть адаптуватись до змін і не забувати правила навчання в безпечних умовах. Усі вони доступні за посиланням mon-covid19.info/schools