Звіт директора про роботу дошкільного відділення у 2016-2017 н.р

 

З В І Т

Директора НВК № 70 Гайдар Тетяни Володимирівни

перед педагогічним колективом та громадскістю

 

26.09.2017р.

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Дошкільне відділення НВК № 70 розташовано за адресою: м.Дніпро, вул. Семафорна буд. 36-Д. Розраховано на 55 місць, працювало за  програмами розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки» автор Крутій К.Л. та «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку.

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

Російська

2.

Кількість груп усього

3

 ясельні

1

дошкільні

2

3.

Режим роботи груп:

 

12 годин

3

4.

Кількість вихованців

97

5.

Кількість працівників усього

20

педагогічний персонал

10

обслуговуючий персонал

10

 

Дошкільне відділення на початок 2016-2017 навчального року був повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 заступник директора з НВР,   6 вихователів, 1 музичний керівник, який виконує обов’язки інструктора з фізкультури та керівника гуртка, 1 керівник гуртка,1 практичний психолог. Усього 10 педагогів. Потрібно відмітити, що заклад поповнився молодими кадрами: 1 вихователь, Кошак Р.С. приступила до роботи, після закінчення Дніпропетровського педагогічного коледжу Дніпропетровського Національного Університету імені О.Гончара. Вихователь Кушпіт В.С. отримала повну вищу освіту. Наприкінці року у закладі працює 5 педагогів.

         Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Розвиток соціальної особистості через формування ключових компетенцій вихованців на вимогу сучасних державних стандартів».

        Основними завданнями у 2016-2017 навчальному році були:

1.     Продовження удосконалення  роботи з  патріотичного,  морального, трудового,  естетичного,  екологічного, національного виховання дітей дошкільного віку. 2.     Продовження створення умов для  збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність. 3.      Створення умов для підвищення рівня економічної та фінансової грамотності дошкільнят.

 

         Аналіз роботи закладу протягом 2016-2017 навчального року здійснювався за 6-ма блоками.

 

          І блок: Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

1

1

100

2.

Атестація

1

3

300

3.

Самоосвіта

10

10

100

4.

Участь у роботі творчої групи

4

4

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

10

10

100

       З метою реалізації головних завдань адміністрацією навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів та сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року підвищила свій професійний рівень: вихователь: Мухіна О.Б. (курси музкерівників при ДОІППО ); заступник директора з навчально – виховної роботи  НВК № 70 Карначова І.В. (районні семінари для керівників).

Адміністрацією НВК № 70 були створені умови для постійного підвищення освітнього рівня педагогів: вихователь Ільчук Т.М. побувала на семінарі «Патріотичне виховання засобами інтегрованої діяльності» в НВК № 110, муз керівник Мухіна О.Б. відвідала практичний семінар по хореографії за участю Шевчук А.В., керівник гуртка з англійської мови Шляхова А.А. відвідала семінар «Англійська для дошкільнят».  Вихователі Кушпіт В.С., Васюкова Ю.С. разом з Карначовою І.В. постійні учасники вебінарів «Інтерактивна  школа творчого вчителя», мають відповідні сетрифікати.

        У лютому педагогічний колектив прийняв участь у «Професійному тесті» який проводився на  Інернет-Порталі рейтингу освітніх закладів України, по результатах якого вихователі Кушпіт В.С., Васюкова Ю.С., муз керівник Мухіна О.Б. та заступник директора з НВР Карначова І.В. зайняли перші рейтингові місця.

      Треба відмітити, що наступні педагоги поглиблено працюють за наступними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.

 

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Проценко

 Лідія

Василівна

Екологічне виховання дітей раннього віку

2

Кушпіт

Віра

Сергіївна

Навчаємо Петриківського розпису змалечку

3

Мухіна

Ольга

Борисівна

Розвиток патріотичних почуттів дитини засобами музичної діяльності

4

Васюкова

Юлія

Сергіївна

Використання інформаційних комп’ютерних технологій у формуванні ключових компетенцій вихованців

5

Кошак

Регіна

Сергіївна

Освіта для сталого розвитку

6

Ільчук

Тетяна

Миколаївна

Фінансово-економічний розвиток дошкільнят

7

Шляхова

Аліна

Анатоліївна

Вивчаємо англійську змалечку

         У 2016-2017 році колектив працював за програмами: «Дитина в дошкільні роки», автор Крутій К.Л. та «Впевнений старт». Було проведено консультації:

Лист МОН № 1/9-249 від 20.05.16 року «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

вересень

ЗДНВР

Період раннього дитинства: «Перші кроки в дитсадку. Адаптація»

вересень

Практичний психолог

Етапи, форми і методи патріотичного виховання дошкільнят

жовтень

Васюкова Ю.С.

Лікувальний та розвивальний вплив музикотерапії на особистість дитини.

листопад

Муз керівник

В. Сухомлинський про роль природи у всебічному розвиткові дитини

листопад

Проценко Л.В.

Ознайомлення дошкільників з лікарськими  рослинами.

грудень

Кошак Р.С.

Гра як засіб повноцінного розвитку дошкільників.

січень

Практичний психолог

Програмні вимоги до організації ігрової діяльності старших дошкільників.

січень

Петрова В.А.

Циклограма рухливих ігор.

лютий

Ільчук Т.М.

Варіативна складова БК «Освітня лінія «Шашки»

березень

Кушпіт В.С.

Берегти соціальне здоров’я дошкільнят.

квітень

Практичний психолог

Організація роботи з дітьми в літній період

травень

ЗДНВР

          

            Проведено теоретико-практичні семінари «Соціально-фінансова освіта дошкільнят» та «Вплив патріотичного виховання на соціальний розвиток дошкільника», тренінг «Соціальне здоров'я дошкільника».

 

             Виховання патріотизму зараз перебуває у центрі уваги суспільства. Вкрай важливо зберегти свою неповторність, духовний зв’язок між поколіннями, систему моральних цінностей, яку крізь віки проніс український народ. Тому одним з провідних завдань сучасної освіти є патріотичне виховання. Його реалізація потребує чіткої, структурованої діяльності, співпраці педагогічного колективу, батьків і самих дошкільнят.

         В нашому дошкільному відділенні проводиться багатопланова робота з формування національної самосвідомості, яка інтегрується в різні напрямки освітньої діяльності: розумове, моральне, патріотичне, правове, трудове, екологічне, художньо-естетичне та фізичне виховання. З огляду на те, що навчання та виховання дітей здійснюється насамперед під час активної діяльності, педагоги нашого закладу використовують такі ефективні форми роботи з патріотичного виховання:

*      організоване спостереження за навколишньою дійсністю, вміло поєднане з читанням художніх творів, слуханням музики, розгляданням картин, малюванням, милуванням рідною природою;

*      бесіди з використанням порівнянь, індивідуальних завдань, актуалізації досвіду дітей;

*      трудова діяльність дітей – участь у благоустрої довкілля та охороні природи;

*      відзначення державних та народних свят, пам’ятних дат;

*      використання українського фольклору – казок, загадок, прислів’я, приказок, легенд, пісень, танців, хороводних ігор тощо – у діяльності дітей;

*      образотворча діяльність – ознайомлення малят з народним декоративно-вжитковим мистецтвом, побутом, одягом;

*      спеціально організовані заняття (заняття-екскурсії, заняття-бесіди, заняття-ігри).

*      волонтерська діяльність – малювання патріотичних малюнків, створення оберегів, які відправлені воїнам АТО.

Протягом року були проведені свята та розваги до державних та народних свят, пам’ятних дат: Свято першого дзвоника,  день Миру, Спортивні розваги До Дня Гідності та Свободи, День Соборності, Козацькі забави до Дня Козацтва, вікторини, КВК до Дня писемності та дня рідної мови, День Вишиванки.

 Дуже цікавим та насиченим видався для вихованців дошкільного відділення тиждень знань по ознайомленню з рідним містом Дніпро та Самарським районом.

Були проведені наступні заняття:

-         Проценко Л.В. «Моє місто - Дніпро»

-         Кушпіт В.С. «Місто, в якому я живу»

-         Васюкова Ю.С. «Моє рідне місто, мій район»

 Цікавою формою проведення занять відмічені вихователі: Проценко Л.В., Кушпіт В.С., Васюкова Ю.С. Найцікавіші задуми, знання, вміння, практичні навички педагогів втілилися в роботу з дітьми. Свої надбання педагоги передали вихованцям під час проведення занять, розваг, екскурсій, читання літературних творів та тематичних екскурсій  містом. Робота ведеться як на заняттях, так і в повсякденному житті, де діти ознайомлюються з державною символікою України (прапор, герб, гімн), їх значенням і сутністю, поглиблюють  знання про найближчі вулиці, площі рідного міста, столицю нашої Батьківщини, отримують уявлення про визначні місця. Разом з учнями 8 класу вихованці старшої групи виготовили для бійців АТО обереги  білої тканини «янголів».

            У дошкільному відділенні НВК № 70 стало традицією проводити заходи разом з учнями старшої школи. Так, у жовтні 2016 року цікаво пройшов квест для вихованців «По материках, країнах». Учні 8 класу: Ропак Павло, Свистун Максим, Гниря Євген, Молодьков Артем приготували цікаві загадки, ігри для вихованців. Разом з вчителем біології Товстолєс Л.В. ці ж учні провели біологічний квест у грудні 2016 року. Цікаво та змістовно виступила агітбригада учнів 8 класу «За здоровий спосіб життя», разом з вихованцями вийшло цікаве свято до Дня Здоров'я.  Традиційно на Новорічні свята ролі казкових героїв виконують старшокласники: в цьому році учні 9 класу Казаков Вадим – дід Мороз, Шинкаренко Вікторія – Снігуронька, Сирова Дар′я – бабуся Ягуся.

Творчо пройшов тиждень безпеки дитини у квітні 2017 року. Вихователі відповідально поставилися до проведених заходів. 

Вихователі   знайомлять дітей  з природою рідного краю. Акцент роблять на красі, розмаїтті, багатстві й особливостях природного довкілля нашої країни. Дають дітям  уявлення про різні типи природних ландшафтів України (гори, луки, степи, ліси, водойми тощо), її специфічний рослинний і тваринний світ, визначні природні об’єкти (найбільші річки, озера, найвищі гори) і разом з дітьми дбають про оточуюче середовище. Проводять акції «Замість ялинки - зимовий букет», «Прикрасимо двір квітами», «Зоологічна галерея», «Первоцвіти».

        

Протягом року педагогічний колектив дошкільного відділення брав активну участь у різних методичних заходах району та міста: у конкурсі «Зоологічна галерея» приймали участь вихованці старшої  групи «Джерельце»: Перерва Вероніка, Захарченко Іван, Малиновська Любов, Долженкова Ксенія, Красновід Богдан, які отримали грамоти від міського журі.

       Протягом навчального року у закладі плідно працювали:

Ø Гурток з розвитку музично-ритмічних здібностей дітей «Веселі музиченьки» під керівництвом музичного керівника Мухіної О.Б.

Ø гурток з хореографії «Зіронька» під керівництвом музичного керівника Мухіної О.Б.

Ø гурток з вивчення англійської мови під керівництвом вчителя англійської мови Шляхової А.А.

Для батьків двічі на рік проводяться відкриті заняття з гурткової роботи.

На протязі року були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка».

         З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: виступи до засідань педагогічної ради «Літнє оздоровлення – 2016рік» (вересень), підготувала Вихователь Кушпіт В.С., «Завдання навчально-виховної роботи на 2016-2017 рік» (вересень),  «Національно-патріотичне виховання в дошкільному відділенні та у школі» (січень) підготувала заступник директора з НВР Карначова І.В., «Патріотичне виховання дошкільнят засобами музичної діяльності» - муз керівник Мухіна О.Б.; «Творчий підхід – основа роботи творчого педагога»  (травень).

За плідну працю вихователі Кушпіт В.С., Васюкова Ю.С., музичний керівник Мухіна О.Б. нагороджені грамотами шкільного рівня.

За результатами внутрішнього контролю з'ясовано, що ефективність методичної роботи  в дошкільному відділенні за 2016 / 2017 рік  складає:

1.     Робота творчої групи - 78%

2.     Активність динамічних груп - 72%

3.     Проведення колективних переглядів 74%

4.     Використання передового педагогічного досвіду - 87%

5.     Відвідування міських науково-методичних заходів - 89%

6.     Результативність навчально-виховної роботи - 74%

7.     Ефективність роботи з батьками - 72%

9.   Загальний коефіцієнт – 76%

Основними проблемами, які було з'ясовано під час вивчення резуль­тативності методичної роботи, є:

·        низький рівень особистої участі педагогів у проведенні заходів для батьків;

·        недостатній рівень конструктивних педагогічних здібностей більшості вихователів;

Ці показники впливають на загальну оцінку ефективності методичної роботи закладу, тому вимагають термінового виправлення.

 

 

ІІ блок: Якість освіти

          Для якісної реалізації  задачі з формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров’я було проведено  вивчення «Виховання культурно-гігієнічних навичок у дошкільнят». Гігієнічні процедури і усіх вікових групах проводились щоденно в один і той самий час, що сприяло формуванню постійних культурно-гігієнічних навичок у дітей старшого дошкільного віку. У дітей сформований інтерес до здорового способу життя. Діти дошкільних груп усвідомлюють, що ставлення до гігієнічних вимог – це відповідальне ставлення до свого здоров’я.

                    У закладі сформувалася модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини. Створені всі умови для фізичного розвитку та загартування дітей, оновлюється спортивний інвентар, доріжки здоров’я, спортивні куточки по групах.

       Організація режиму мала здоров’язберігаючу спрямованість: І половина – навчальна, ІІ половина – відпочинок, розвиток творчих здібностей, прищеплення трудових навичок. Режим дня відповідав потребам віку, сприяв життєрадісному, бадьорому настрою дитини, мав виховне значення, оскільки привчав до порядку, організованості, відповідальності.

Протягом року останній четвер кожного місяця проводився День Здоров’я, 1 раз в квартал спортивні свята, кожного місяця спортивні розваги.

        Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що рівень формування здорового способу життя належний.

Але дуже мало часу відводиться на активні самостійні ігри дітей, які проводяться русі ( тобто, не сидячі за столом), мало використовується спортивний інвентар на прогулянках, не достатньо проводяться спортивні ігри, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:

-         поповнити спортивні міні-куточки стандартним та нестандартним обладнанням;

-         створити помічники-посібники по різновидам ігор відповідно віку;

         Для вирішення другого головного завдання  було проведено тематичне вивчення «Прилучення дошкільників до культури українського народу» (лютий 2017 року).

За результатами тематичного вивчення було виявлено, що цьому питанню приділялась належна увага, дошкільнята знають багато віршів, прислів’їв, пісень, знайомі з традиціями українського народу, у групах продовжена робота по створенню музейних куточків, але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

- продовжувати роботу по ознайомленню дошкільнят з рідним містом та жилим масивом «Північний» під час навчально-виховного процесу та повсякденного життя;

- належну увагу приділяти активізації мовлення дітей та читанню художніх творів;

- формувати мовленнєву компетентність дитини;

- використовувати художню фольклорну літературу у режимних моментах.

Для розвитку соціально-економічних компетенцій дитини у старшій групі «Джерельце» вихователями Васюковою Ю.С. та Ільчук Т.М. розпочато створення розвивального середовища: ігрового куточка «Банк, банкомат», створено картотеку бесід з економічної тематики, створено дидактичні посібники «Гроші світу», «Скільки коштує», «Що можно придбати за гроші, що ні», «Бажане і необхідне».

 

ІІІ блок: Результативність навчально-виховного процесу

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положення національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти України, Типового положення про дошкільний навчальний заклад  впродовж 2016-2017 н.р. в дошкільному відділенні проводилась освітньо-виховна робота, спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, комплексною програмою розвитку дитини «Дитина в дошкільні роки», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України, а також, в практиці роботи НВК № 70 використовуються адаптовані програми, навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

     Впродовж 2016-2017 навчального року освітньо-виховна робота в дошкільному відділенні була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини.

Планування роботи дошкільного відділення відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу відповідає вище названим навчальним програмам та ведеться згідно пам’яток, розроблених методичною службою Крутій К.Л, на основі сучасного методичного забезпечення. Система планування є блочно-табличною, що дозволяє в повній мірі вирішувати всі з поставлених чинними програмами завдання.

      Аналіз виконання вимог Базового компоненту свідчить, що більшість дітей ставиться до запропонованих завдань з цікавістю, прагне поліпшити свої досягнення, переробити, виправити помилки. Два рази на рік вихователями проводиться моніторінг рівня знань дітей по всім віковим групам. Діти належним чином реалізовують свій потенціал, проявляють себе як особистості, прагнучи реалізуватись у різних сферах життєдіяльності. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності (фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна).

 

Рівень сформованості компетентностей дітей за освітніми лініями

 

з/п

Освітні лінії

Загальний показник

1.      

«Особистість дитини»

76%

2.      

«Дитина в соціумі»

75%

3.      

Дитина у природному довкіллі»

78%

4.      

«Дитина у світі культури»

69%

5.      

«Гра дитини»

74%

6.      

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

77%

7.      

Освітня лінія «Мовлення дитини»

68%

 

Загальний коефіцієнт

73% - достатній рівень


Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групах дошкільного віку показав, що найменші показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини» та «Дитина у світі культури». Тому, згідно результатів обстеження, для вихователів дошкільного відділення розроблено методичні рекомендації щодо посилення роботи в освітніх лініях з соціально-культурного розвитку та художньо-мовленнєвої діяльності дітей, адже, мовлення тісно пов'язане з пізнавальним розвитком дитини, прилученням її до основ морально-етичної, емоційно-ціннісної та художньої культури.   

 

Рівень компетентності дошкільнят з музичного виховання

Загальний показник – 78%

 

Рівень засвоєння програмових завдань з музичного виховання потребує покращення в групах молодшого дошкільного віку № 3 та в групі 3-го року життя №1. Музичному керівнику рекомендовано використання інноваційних технологій в організацію музичних занять, впровадження різних видів театру.

 

Рівень компетентності дошкільнят з вивчення англійської мови

Загальний показник – 82%

 

Навчання англійської мови здійснюється в дошкільному відділенні вчителем англійської мови – Шляховою А.А. у групі старшого віку № 2. Засвоєння програмових завдань відповідає високому рівню, потребує продовження роботи з залученням дошкільнят молодших груп.

Аналіз виконання основних фізичних рухів дітей дошкільного віку

 

Загальний показник – 78%

 

Рівень виконання основних фізичних рухів дітей 5-6 року життя відповідає високому рівню, дітей 4 року життя достатньому рівню що зумовлено їх віковими можливостями

 

Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають: на достатньому рівні (62 %) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; достатній (51 %) і середній (49 %) рівні працездатності; достатній (40 %) і середній (60 %) рівні розумової активності; сформовані навички навчаль­ної діяльності (92 %); діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, кон­тролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на до­статньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагу­вання; 26 % дітей-випускників мають порушення у звуковимові, що знизило результати засвоєння розділів програми з навчання мови ; у дітей-випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності - 86 %, внутрішня позиція учня  -90 %; ефективність системи підготовки дітей до школи 65 % (високий та достатній рівні).

           У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного відділення та НВК № 70. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень), у шкільний музей (листопад-травень), бібліотеку (лютий). Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчитель Власова Л.К. була присутня на заняттях та режимних моментах у групах старшого дошкільного віку. Організовувалися спільні свята та розваги.         

З метою  прозорого влаштування дитини до дошкільного відділення ведеться електронна реєстрація дітей до дошкільного відділення. Для вирішення питань з реєстрації, зарахування проводяться консультаційні зустрічі з батьками триразово на кожне півріччя, під час яких батьки мають змогу задати хвилюючі питання або перевірити електронну реєстрацію, або оформити електронну реєстрацію, якщо  відсутні можливості вдома.

Дошкільне відділення  забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Оновлено базу даних дітей пільгового контингенту та надано інформацію до управління освіти. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час виробничих  нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів. У дошкільному відділенні на обліку знаходяться 7 дітей з багатодітних родин, 1 дитина з малозабезпеченої сім′ї, 4 дітей, батьки, яких в АТО, а також 2 дітей з сімей, вимушених переселенців.

 Діти з багатодітних родин отримують 50% знижку на сплату за харчування, діти з малозабезпечених сімей та діти, батьки яких в АТО отримують безкоштовне харчування, безкоштовні білети до лялькового театру, подарунки до свят.

 

Категорія дітей

Назва закладу

КЗО НВК № 70

початок навчального року

кінець навчального року

Дітей-сиріт

-

-

дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування

-

-

дітей, батько яких записаний згідно зі статтею 135

-

-

Дітей, що виховуються лише батьком 

-

-

Дітей з малозабезпечених родин 

1

1

Дітей з багатодітних родин

7

 

7

Дітей-інвалідів

0

0

дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

-

-

дітей, які постраждали      внаслідок аварії на ЧАЕС

-

-

Напівсиріт

-

-

Діти, з сімей вимушених переселенців

2

2

Діти, батьки яких в АТО

4

4

 

 

Однак, недостатньо матеріалів з даного питання в  батьківських   куточках.

Продовжується робота по оновленню інформації на сайті НВК № 70: вводяться нові розділи: на сторінці муз керівника: консультації для батьків та вихователів, свята; введено сторінки: електронна реєстрація, харчування в дошкільному відділенні, літне оздоровлення, наша творчість.  Сайт своєчасно поповнюється новинами про дитяче життя.

        

        ІV блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Дошкільне відділення має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують закріплений лікар-педіатр  Фурко Л.Д. та медична сестра дошкільного відділення Малиновська Є.В. Лікарем та медичною сестрою здійснювався медогляд дітей, профілактичні щеплення дітей. Поглиблений огляд дітей спеціалістами проведено у травні 2017 року. З 24 обстежених дітей виявлено 2 дітей з паховою грижею, 1 дитину з проблемами зору, 1 дитину з затримкою розвитку, яким рекомендовано відвідування спецзакладу. Медичний кабінет дооснащено у 2017 році: медичними препаратами для надання невідкладної допомоги, тонометром, кисневою подушкою, бікс малий.

         Велику увагу протягом навчального року колектив приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог,  які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Аналіз стану здоров’я дітей

 

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

 

Фізичний розвиток

І

 

ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец.

гарм.

н/сер.

в/сер.

Кількість

Дітей

68

28

1

68

29

-

65

4

28

%

70

26

1

70

30

-

67

5

28

 

         Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня,  загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

         У 2016-2017 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу залишилося  - 76%.

 

Кращим відвідування дітей було у групі старшого дошкільного віку (6-й р.ж.)  №2 (вихователь  Васюкова Ю.С., Ільчук Т.М.). Високі показники відвідування спостерігалися у групі № 3 (вихователі Петрова В.А., Кошак Р.С.), в якої  у лютому-березні 2017 року спостерігався спалах ГРЗ. В групі раннього віку № 1 (вихователі  Проценко Л.В., Кушпіт В.С.) внаслідок адаптації дітей до дитячого саду спостерігалися невеликі показники відвідування дітей.  Підсумки аналізувалися на нарадах при директорові.

         Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 14,47 гривень до 17,83 гривень на одну дитину.  У січні 2017 року вартість за харчування було збільшено до 17,83 грн в групі раннього віку та до 28, 28 грн у групах садового віку, з яких батьки сплачували 10,70 грн та 16,97 грн відповідно.  Це дало можливість наблизити виконання натуральних норм продуктів харчування відповідно до нормативних вимог, але внаслідок економічної кризи в країні та грошової інфляції залучених коштів не вистачає, виконання норм збільшилося порівняно з минулим роком на 6%. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. 

 

         Велика увага приділялась процесу організації харчування, а саме:

-         відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;

-         прийому продовольчої продукції гарантованої якості;

-         збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;

-         дотриманню технології приготування їжі;

-         складанню перспективного меню;

-         організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами.

 

Енергетична цінність продуктів харчування

 

 

Ясла

Сад

Показники

план

факт

%

план

Факт

%

Білки

46,6

39,1

83%

65,0

51,7

80%

Жири

45,6

34,8

76%

65,0

50,4

77%

Вуглеводи

167,6

158,1

95%

240,0

198,3

83%

Енергоцінність

1267

1078,0

85%

1874

1465,6

78%

 

         Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директорові, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

      Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою,  вживання часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради (грудень, травень), на семінарі-практикумі (грудень), на консультаціях для вихователів (листопад, грудень, квітень), загальних батьківських зборах (травень), виробничих нарадах (листопад, лютий, травень).

     Протягом навчального року адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

Аналізуючи виконання нормативів з фізичної культури дітьми старших груп, слід відмітити, що з 24 дітей набрали: 4 бали – 18 дітей, що складає 61%; 3 бали – 4 дітей, що складає 29%;  2 бали – 2 дітей, що складає 10%. На жаль, у закладі немає окремої фізкультурної зали, що заважає виконанню у повному обсязі нормативів Базового компоненту.

       

V блок: Психологічна служба

Протягом навчального року 2016-2017 психолог проводив роботу з дітьми в дошкільному відділенні по понеділках, вівторках, середах в першу половину дня з 9.00 по 10.30.

За цей час була проведена комплексна діагностика актуального рівня розвитку пізнавальної та емоційної сфери.

Завдання для діагностики підбиралися відповідно до вікових особливостей дітей та рекомендованих Дніпропетровськім обласним методичним центром практичної психології и соціальної роботи.
         Обстеження включало наступні методики:

ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА

Сприйняття: Методика: "Пірамідка", "Чим залатати килимок?"

Мовлення:

Методика: "Розкажи казочку (вірш)" , "Послідовні картинки"

Мислення:

Методика: "Розрізна картинка", "Зайвий предмет"

Увага:

Методика: "Що змінилося" ,"Знайди відмінності"

Пам'ять:

Методика: "10 предметів" , "10 слів"

 

ЕМОЦІЙНО-ОСОБИСТІСНА СФЕРА.

Страхи та тривожність: «Малюнок людини» « Кактус»

Агресивність:

Методика « Рука»

Спостереження за дітьми

Гіперактивність:

Спостереження за дітьми

Самооцінка:

Методика «Драбинка»

 

Результати представлені в таблиці 1 (додаток 1).
За результатами діагностичного обстеження була виділена група дітей з емоційними труднощами.
У середній групі: Богомолов P. ,Ільчук Р. , Крамаренко Т. ,Лисенко Е.
У старшій групі: Вергун О.,Золотаревич К.,Сувалко Т, Шпак Р. Якушева О., Малиновська Л.
Також була виділена група дітей у яких рівень розвитку пізнавальних функцій не зовсім відповідає віковим.
У середній групі: Ільчук Р. , Лаврушко Э. ,Панченко Д. , Немченко В.
У старшій групі: Бондаренко О. , Якушева О.
Із вибраними дітьми проводилася корекційно розвиваючі заняття за програмами, рекомендованими МОН України.
Для корекції пізнавальної сфери дітей використовувала програму  Стаднік К. «Граю, уявляю»  Додаток 2

Для корекції емоційної сфери використовувала програму  Залєська І., Антонова С. Розвиток емоційно-вольової сфери дитей старшого дошкільного віку (корекційно-розвивальна програма).

Та програму емоційного розвитку дітей дошкільного віку Н.П.Слободянік «Я вчуся володіти собою»

В молодшій групі «Веселка» проводилося спостереження за адаптаційним періодом дітей, які поступили до дитячого закладу.
Також проходила робота щодо полегшення проходження адаптації.
з використанням вправ з програми  М. Троїцької «Разом весело рости»
додаток

У дошкільному віці основна діяльність дитини - це гра. Тому протягом року велося спостереження за ігровою діяльністю дітей в групах.

Для дитини 6 років головне в грі вже не в виконання рольових дій за допомогою іграшок і предметів, а спілкування з тими, хто взяв на себе інші ролі, пов'язані з його роллю, зі змістом сюжету гри.Тобто має спостерігатися вміння дітей взаємодіяти (виділення лідера, розподіл ролей, вибудовування сюжету) протягом тривалого часу. У моїй присутності такого рівня сюжетно рольової гри в старшій групі не спостерігалося.

Хотілося б рекомендувати вихователям проводити роботу з дітьми в напрямку стимулювання сюжетно- рольової гри. Наприклад, організовувати змінні тематичні ігрові куточки, відповідні життєвому досвіду дитини і допомагати на перших порах в продумуванні сюжету і його веденні.

Проблеми в сюжетно рольовій грі сучасних дошкільнят повсюдні, пов'язані з тим, що зараз великий ухил у взаємодії з дитиною перепадає на зоровий канал. Це призводить до того, що уява дитини погано розвивається. Спочатку погана уява призводить до погано розвиненою сюжетно рольовій грі, а потім до проблем в навчанні.

Робота з батьками проходила під час особистих звернень батьків.

Просвітницькі бесіди в процесі індивідуальних консультацій для батьків з питань особливостей вікового розвитку дітей і взаємодії з ними для усвідомлення батьками своєї ролі в формуванні та подоланні труднощів дитини і мотивування батьків на більш глибоку роботу з подолання труднощів.

Була прийнята участь в проведенні батьківських зборів дітей майбутніх першокласників.

В цілому запланована робота на рік була виконана.

Але варто звернути увагу в наступному році на збільшення взаємодії з батьками. На батьківських зборах давати інформацію батькам, яка сприяла б гармонійному розвитку дітей. Наприклад, що робити батькам, коли у них немає сил і бажання взаємодіяти з дитиною. Як правильно виховувати дитину, враховуючи висновки теорії прихильності і вікові особливості дітей.

Також на наступний рік необхідно більше приділити уваги розробці програм взаємодії з вихователями.

 

VІ блок: Соціально-економічний розвиток НВК № 70

         Матеріальна база НВК № 70 в задовільному стані. Дошкільне відділення забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем. Дошкільне відділення повністю забезпечено необхідним технологічним та господарчим обладнанням, все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані. Заходи передбачені планом, по збереженню і зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково. За державні кошти придбано Департаментом гуманітарної політики:

найменування

од.вим.

к-кість

Ціна

сума

примітка

1

Водонагрівач «ТЕSY»

шт

1

4250,0

4250,0

група раннього віку «Сонечко»

2

Картоплечистка МОК-150М

шт

1

18900,0

18900,0

овочевий цех харчоблок

3

Опромінювач бактеріцидний

шт

1

4749,0

4749,0

медкабінет

4

Холодильна шафа «Атлант»

шт

1

18400,0

18400,0

Мед кабінет

5

Рукав напірний ВГ 18-1,0 (м.п.)

М.п

100

18,42

1842,00

Полив території

6

Флеш-пам'ять 16 гб

шт

1

410,00

410,00

Заст. дир. з НВР

7

Тарілка глибока 400 мл

шт

60

19,00

1140,00

Комора

8

Тарілка мілка 175 мм

шт

60

17,00

1020,00

Комора

9

блюдце

шт

60

14,00

840,00

Комора

10

Чашка 250 мл

шт

60

11,14

668,40

Комора

11

Виделка столова

шт

90

17,00

1530,00

Комора

12

Ложка чайна

шт

90

11,00

990,00

Комора

13

Ложка раздаточна

шт

10

72,00

720,00

Комора

14

Ополоник  240 мл

шт

6

126,00

756,00

Комора

15

Ніж кухонний

шт

10

264,00

2640,00

харчоблок

16

Ложка десертна

шт

90

29,00

2610,00

Комора

17

Ополоник 150 мл

шт

6

76,00

456,00

Комора

18

Лопата штикова

шт

5

168,00

840,00

Комора

Виконано поточний ремонт даху у грудні 2016 року на суму 56367,88 грн та у червні 2017 року на суму 170 тис грн..

 

Залучені кошти, отримані від благодійних внесків батьків, дозволили провести заходи щодо проведення ремонтних робіт та поповнення матеріально-технічної бази НВК № 70. За період з 01 вересня 2016 року по 01 вересня 2017 року в дошкільному відділенні НВК № 70 проведено наступні ремонтні роботи: 

o   відремонтовано, пофарбовано цементний борт квітника;

o   відремонтовано, пофарбовано цоколь харчоблоку;

o   проведено щорічну чистку каналізації;

o   встановлено картоплеочисну машину;

o   Висаджено  – 35 квітів,  2 дерева, 2 кущі;

o   Проведено щорічне випробування заземлення та опору ізоляції електромережі та обладнання в закладі;

o   Проведено технічне обслуговування вогнегасників у кількості 8 шт.

o   Відремонтовано пісочниці на майданчиках групи № 1 та № 2;

o   Відремонтовано ігрову споруду початкової школи;

o   Частково реставровано поли в альтанках;

o   Замінено змішувачі в усіх групах;

o   Замінено терморегулятор у водонагрівачі групи № 3 «Веселка»;

o   Відремонтовано холодильник добового запасу продуктів на харчоблоці;

o   Оновлено розмітку ПДР на асфальті;

o   Зроблено поточний ремонт групової кімнати та роздягальні групи № 1 «Сонечко».

Придбано:

Багатофункціональний пристрій EPSON 2769,00 грн.;

o   Шафа для дитячого одягу (5 місць) – 1958,00 грн

o   Дошка крейдова - 375 грн;

o   Стіл комп’ютерний – 1053 грн;

o   Дошка крейдово-магнітна 2шт – 730 грн;

o    Фасадна вивіска – 650 грн

o   Стенди: «Методичний вісник», «Дні тижня», стенд-ширма розкладний на суму 616 грн

o   Методична література на 567 грн;

o   Канцтовари на 1051,35 грн;

o   Матеріальні цінності на 1168,45 грн;

o   Сантехнічні матеріали на 2212,6,00 грн;

o   Ремонтні матеріали на 817,5 грн.

В групових приміщеннях оновлено ігрові осередки наступним сучасним матеріалом:

o   Настільними іграми;

o   Іграшковими комплектами;

      Санітарний стан приміщень НВК № 70 має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті й порядку. Вихователі груп, двірник Зубарева К.Г. та завгосп Борисова Н.І. завжди дбають про безпеку дітей та співробітників: обстежують місця для прогулянок, проводять огляд небезпечний місць (східці, віконні рами тощо) у приміщеннях. Помічники вихователів постійно стежать за санітарно-технічним станом у групових та спальних кімнатах. Гігієнічний режим прибирання та провітрювання контролювався заступником директора з навчально-виховної роботи Карначовою І.В.  Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки й охорони праці. Спецодягом були забезпечені всі категорії обслуговуючого персоналу.

 

 

 

 

II. ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ТА  ОЗДОРОВЧИЙ  ПЕРІОД

          Продовжуючи роботу щодо підвищення  результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2016/2017 навчальному році, колектив  буде працювати над «Забезпеченням якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» і визначив такі основні завдання на наступний рік:

1.     Продовжувати удосконалювати  роботу з  патріотичного,  морального, трудового,  естетичного,  екологічного, національного виховання дітей дошкільного віку. 2.     Створювати умови для підвищення рівня економічної, народознавчої та фінансової грамотності дошкільнят. 3.     Продовжувати створювати умови для  збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.

 

 

                

 

                                    Директор НВК № 70                          Т.В.Гайдар 

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


----------------------------------------------------

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання