Методична робота

 

 

Методична робота школи:

 

 

Проблема: пошук шляхів та створення умов для самореалізації творчої особистості в освітньому процесі школи

 

Мета:

  • Поліпшення якості роботи педагогічних кадрів, 
  • Підвищення фахового рівня та творчої майстерності вчителів за допомогою науково-методичної діяльностіосновні завдання,
  • Вивчення, критичне осмислення та узагальнення досвіду вчителів школиДослідження рівня ефективності індивідуальної та групової роботи

 

 
 
 
 
 

 

 

Методичні обєднання вчителів навчального закладу:

- методичне обєднання гуманітарного циклу (керівник - Наказіна Н.І., вчитель російської мови та літератури)

У 2017-18 н. році учителі методичного об'єднання працюють над вирішенням таких проблем:

  • вивчення і впровадження у практику досягнень психолого-педагогічної науки, прогресивного педагогічного досвіду;
  • вивчення та аналіз навчальних програм, планів, підручників, методичних розробок, інструктивно-методичних матеріалів;
  • здійснення заходів, спрямованих до переходу на новий зміст,
  •  ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, наукової літератури;
  • вивчення, відбір та впровадження в практику ІАТ;
  • проведення предметних тижнів, конкурсів, олімпіад;
  • відвідування та обговорення відкритих уроків.

- методичне обєднання природничо-математичного циклу (керівник - Товстолєс Л.В., вчитель біології)

Мета методоб’єднанння вчителів природничо-математичного циклу:

- вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів методичного об'єднання з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти;

- здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення вчителів;

- вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду;

- узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;

- створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів;

- здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів;

- наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної компетентності молодих учителів;

- забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів;

- конкретне відбиття загальнодидактичних, загальнопедагогічних, психологічних положень стосовно конкретного курсу, розділу, теми, уроку або виховного заходу;

- забезпечення сприятливих умов для досягнення учнями рівня освіченості відповідного ступеня навчання; для розвитку потенційних можливостей учнів з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;

- пошук шляхів, засобів, можливостей скорочення витрат навчального часу.

 

- методичне обєднання вчителів початкових класів (керівник - Власова Л.К., вчитель 1 класу)

Основні завдання шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів

Ø Реалізація Державного стандарту початкової освіти, використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.

Ø Орієнтувати вчителів початкових класів на формування в учнів життєво необхідних навичок, що забезпечується неухильним виконанням практичної частини навчальних програм, проведенням навчальних екскурсій.

Ø Орієнтувати вчителів на системну роботу з учнями по розвитку аналітико-синтетичної діяльності при вивченні змістових ліній освітніх галузей початкової освіти, звернувши особливу увагу на уміння працювати з різними видами вправ, текстів, інструкцій.

Ø  Формувати позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності.

Ø  Спрямовувати роботу кожного вчителя на навчальні можливості кожного учня.

Ø Орієнтувати вчителів на активізацію творчого потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня творчої компетентності учнів.

Ø Використовувати системний підхід до роботи зі здібними та обдарованими учнями, готувати їх до участі у Всеукраїнських та Міжнародних проектах.

Ø Сприяти використанню здоров’єзберігаючих освітніх технологій, зміцненню фізичного, психологічного здоров’я школярів.

Ø Удосконалювати та розповсюджувати досвід особистісно-орієнтованого навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій.

Ø Створювати на уроках гуманну, доброзичливу атмосферу взаємоповажливе комфортне середовище, систему неформальної ділової комунікації, в якій учитель і учень спілкуються як особистості цінуючи унікальність і своєрідність одне одного.

- методичне обєднання художньо-естетичного циклу (керівник - Шестак Г.А., вчитель трудового навчання)

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮТЬ ВЧИТЕЛІ МО ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ

"Формування духовно багатої, компетентно зорієнтованої на творчу діяльність, особистості".

МЕТА: забезпечити корекційно-розвивальну роботу на уроках художньо-естетичного циклу, спираючись на здібності, можливості та інтереси учнів.

ЗАВДАННЯ:

1. Забезпечення високого методичного рівня  проведення  всіх     видів  занять.

2. Професіональне становлення молодих вчителів.

3. Підвищення якості проведення уроків та позаурочних заходів на основі впровадження інноваційних технологій.

4. Виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду творчо працюючих педагогів.

5. Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення банку даних конкурсних робіт учнів, підбір індивідуальних комплексів для новоприбулих учнів.

- методичне обєднання класних керівників (керівник - Одарич Н.Г.)

 

Основні завдання методичного об"єднання класних керівників:

Підвищення теоретичного, науково- методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки .

Забезпечення реалізації єдиних принципових підходів до виховання та соціалізації учнів.

Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями щодо сучасних форм і методів роботи.

Координація планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.

Вивчення, узагальнення та використання прогресивного педагогічного досвіду роботи класних керівників.

Сприяння створенню й розвитку системи виховної роботи класних колективів.

  
 
 
 

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


----------------------------------------------------

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання